WYDANIE ONLINE

Biblioteki mają szansę otrzymać w 2018 r. dofinansowanie na szeroko pojęte projekty promujące kulturę. NCK przyznaje bowiem dotacje na przedsięwzięcia związane ze wzmacnianiem tożsamości i uczestnictwem w kulturze. Dla bibliotek jest to okazja, aby wypromować swoją działalność poprzez wydanie papierowych publikacji, tworzenie filmów, a nawet prowadzenie badań.

czytaj więcej »

W kwietniowym numerze zaprezentowałam Państwu pomysł na lekcję biblioteczną dla przedszkolaków, której treść dotyczyła nieba i kosmosu. Również w tym miesiącu zajmiemy się scenariuszem zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale motywem przewodnim będą zwierzęta egzotyczne. Temat doskonale wpisze się w atmosferę wakacji zbliżających się wielkimi krokami!

czytaj więcej »

Bajki są ulubioną lekturą najmłodszych dzieci zarówno tych w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym. Pełnią one bardzo ważną rolę w ich rozwoju, rozbudzając wyobraźnię i przekazując wartości moralne. Mają też ogromne walory terapeutyczne. Dotyczy to zarówno bajek, baśni i legend klasycznych, jak i powstających od niedawna specjalnych bajek terapeutycznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Niedługo kończy mi się umowa o pracę, zawarta na 3 lata po przeprowadzonym i wygranym przeze mnie konkursie. Będę miała przedłużoną umowę. Czy w świetle obowiązujących przepisów może ona być teraz zawarta na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy powołaniu dyrektora instytucji kultury na czas określony od 3 do 7 lat przez organizatora konieczna jest opinia związków zawodowych, jeśli takie nie istnieją. W instytucji (w naszej gminnej bibliotece publicznej zatrudnione są tylko dwie osoby – kierownik i pracownik filii)? Czy trzeba zawierać odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej rozwoju? Jeśli tak, to co w takiej umowie powinno być zawarte?

czytaj więcej »

Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych to podstawowe zadania należące do bibliotek. Szczególnie trudnym i złożonym zadaniem jest ochrona zbiorów bibliotecznych, co przy permanentnym niedoinwestowaniu bibliotek rodzi wiele problemów. Sprawdź zatem, w jakich warunkach przechowywać zbiory, jak zapobiegać ich degradacji i jaka jest w tym rola bibliotekarza, konserwatora i władz gminy.

czytaj więcej »

Kontrola zarządcza to obszar, który sprawia wiele trudności instytucjom kultury. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż podczas wprowadzania mechanizmów kontroli zarządczej w Polsce nie zapewniono kierownikom jednostek odpowiednich szkoleń i profesjonalnego wsparcia. Oto praktyczne wyjaśnienia, które ułatwią dyrektorowi właściwie postępować z różnego rodzaju ryzykiem.

czytaj więcej »

Biblioteki pełnią obecnie wszystkie funkcje kulturotwórcze. Zajmują się bowiem nie tylko kwestiami czytelnictwa, lecz także organizują wystawy, zajęcia artystyczne czy koncerty. Jeśli biblioteka zostanie zakwalifikowana do kręgu zamawiających, musi przygotować się do elektronizacji procesu ich udzielania, w tym elektronicznej komunikacji z wykonawcami. Ale nie w każdej sytuacji.

czytaj więcej »

Dla odpłatnych czynności związanych z wydawaniem kart bibliotecznych, przedłużeniem ważności kart czytelniczych zastosujemy zwolnienie z podatku VAT. Natomiast w odniesieniu do odpłatnych czynności związanych z wykonaniem odbitek kserograficznych, skanowaniem i wydrukiem własnych zbiorów bibliotecznych nie stosuje się zwolnienia od podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasze pytanie dotyczy jurorów konkursów w instytucji kultury. Jaką umowę zawrzeć w tym przypadku: umowę o dzieło czy umowę zlecenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel