WYDANIE ONLINE

Od 25 maja 2018 r. w każdej bibliotece będzie musiał zostać powołany inspektor ochrony danych (IOD). Funkcja ta stanowi kontynuację wykonywania zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Jednak niezależnie od tego, czy w bibliotece był do tej pory ABI, obowiązkowo trzeba będzie powołać IOD-a. Wynika to bezpośrednio z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

czytaj więcej »

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych całkowicie zostanie zmieniony art. 352 ust. 1. Chodzi o pisemne oświadczenie o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie. Biblioteki z kolei będą miały ściśle podane, jakie dane osobowe mogą przetwarzać.

czytaj więcej »

Rok 2018 został ustanowiony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK). W jego ramach będzie realizowane wiele działań, które mają upowszechniać wiedzę o dziedzictwie kulturowym Europy. Inicjatywa ta jest szansą dla polskich instytucji kultury (w tym także dla bibliotek) na wypromowanie swojej działalności na szeroką skalę. Kluczem do sukcesu jest uzyskanie patronatu ERDK nad organizowanymi przez siebie wydarzeniami.

czytaj więcej »

Coraz częściej mówi się o aktywizacji seniorów. W ostatnich latach zainteresowanie tą problematyką znacznie wzrosło, w dużej mierze za sprawą gwałtownego starzenia się naszego społeczeństwa. Zainteresowanie pojawiło się teoretycznie przede wszystkim z powodu czysto praktycznego związanego z gospodarką, ale myślę, że poza tym możemy mówić także o wzroście wrażliwości społecznej, a co za tym idzie, o chęci podniesienia komfortu życia seniorów na wielu polach.

czytaj więcej »

Rozwój jest dla bibliotekarza kwestią kluczową. Zmiany zachodzące na szeroko rozumianym rynku kultury są oczywiście istotnym, choć nie jedynym bodźcem do nabywania nowych umiejętności. Proces doskonalenia własnego warsztatu zapobiega bowiem wpadaniu w rutynę i otwiera przed bibliotekarzem nowe możliwości związane z samorealizacją. Wybór ścieżki rozwoju to kwestia indywidualnych preferencji.

czytaj więcej »

Żadne przepisy szczegółowe nie określą ani sposobu zabezpieczania danych, ani wzorów dokumentów, którymi należy się posługiwać. Zabezpieczanie danych powinno być dostosowane do konkretnej działalności administratora danych, a używane na co dzień wzory dokumentów biblioteka ma tworzyć samodzielnie. Muszą one jednak zawierać określone elementy. Sprawdź, jakimi dokumentami będziesz się posługiwać przy obsłudze czytelnika od 25 maja 2018 r.

czytaj więcej »

Idealna biblioteka dla dojrzewających osób to przede wszystkim biblioteka z dostępem do Internetu. Dzięki temu wyróżni się w dużym mieście wyróżnia się na tle innych bibliotek i będzie chętniej odwiedzana. Młodzież mając do dyspozycji komputery, może w takim miejscu nie tylko czytać, ale też odpocząć. Ważna jest też rozmowa z młodym człowiekiem i sprawdzanie, jakie książki są teraz na topie.

czytaj więcej »

Z racji wykonywanego zawodu pracownicy biblioteki często przebywają w podróżach służbowych. I na pokrycie kosztów podróży powinni otrzymać środki finansowe. Sprawdź, jak je rozliczać i jakie dokumenty powinny być przekazane do pracodawcy.

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna oraz świetlica, jako pracownie, muszą funkcjonować w strukturach szkoły. Nie można przekazać ich prowadzenia pod kierownictwo np. centrum kultury, nawet jeśli miałaby nadal działać w budynku szkoły.

czytaj więcej »

Przeprowadzenie spotkania autorskiego dla biblioteki publicznej według własnego scenariusza jest utworem i powinno być wykonane w ramach umowy o dzieło, a nie umowy zlecenia. Potwierdza to orzeczenie NSA z 9 marca 2017 r. (sygn. akt II GSK 1875/15). Sprawdźmy zatem, o co zadbać, aby poprowadzenie spotkania autorskiego miało cechy autorskiego dzieła.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasze pytanie dotyczy jurorów konkursów w instytucji kultury. Jaką umowę zawrzeć w tym przypadku: umowę o dzieło czy umowę zlecenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel