Zagrożenie koronawirusem - jakie działania mogą podjąć służby BHP

Jakie działania mogą podjąć służby bhp na wypadek zagrożenia koronawirusem

Zwiększająca się liczba przypadków zachorowań na koronawirusa na świecie i coraz większa liczba ofiar to zagrożenie dla zdrowia publicznego na wszystkich kontynentach i w większości krajów, w tym Polski. Ale także – wyzwanie dla służb bhp, które powinny podjąć jak najszybciej konkretne działania, związane z edukacją, ale także – przeciwdziałaniem wybuchowi paniki wśród pracowników.

Czy nauczyciele bibliotekarze otrzymają wynagrodzenie od 12 marca 2020 r.

W okresie od 12 do 13 marca działalność opiekuńcza, a od 16 do 27 marca zamknięcie. Tak działały szkoły w ostatnich tygodniach. Nauczyciel nie otrzyma wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ani doraźne zastępstwa, ale należą mu się pozostałe składniki wynagrodzenia.

Jak chronić pracowników przed koronawirusem – instrukcja postępowania

Nie wystarczy już stały monitoring informacji, które niemal codziennie publikuje Główny Inspektor Sanitarny czy Ministerstwo Zdrowia. Pracodawca musi podjąć konkretne kroki. Podejmij 10 ważnych działań, które uchronią pracowników przed groźnym wirusem lub zmniejszą ryzyko zakażenia.

Koronawirus - procedura ustalania prawa do zasiłku chorobowego

Państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną bądź miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Oznacza to, że za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub ZUS. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.