Pakiet tarczy anktykryzysowej przejęty

Pakiet tarczy antykryzysowej już obowiązuje

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw stanowiących tzw. tarczę antykryzysową. Nowe rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii koronawirusa.

Zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec–maj 2020 r.

Jak uzyskać zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec – maj 2020 r.

Płatnik składek, który na 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zostanie zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Warunkiem jest, aby był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. I oczywiście musi złożyć stosowny wniosek. Sprawdź, jak skorzystać z tego zwolnienia.

Depositphotos_3869409_s-2019

Tarcza antykryzysowa: uelastycznienie czasu pracy i zmiana warunków zatrudnienia przy spadku obrotów

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu danin publicznych związanych z zatrudnieniem do końca trzeciego kwartału 2019 r., będzie mógł skorzystać z uelastycznienia niektórych przepisów o czasie pracy oraz będzie mógł zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż określone w umowach o pracę. Poznaj warunki i szczegóły rozwiązań, które przewiduje w tym zakresie tarcza antykryzysowa.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

Ile może otrzymać pracodawca na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

W związku z panującą epidemią koronawirusa pracodawcy mogą otrzymać od państwa wsparcie w postaci m.in. dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób oraz środki na składki na ubezpieczenia społeczne. Przysługuje ono w ramach ustawy antykryzysowej. Sprawdź, jakie warunki musi spełnić pracodawca.

Dane osobowe w trakcie epidemii

Przetwarzanie i ochrona danych pracowników w czasie epidemii

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19 wiele osób ma wątpliwości jakie dane pracowników pracodawca może przetwarzać i w jakim celu. W artykule przybliżymy tą tematykę, regulowaną nie tylko specustawą ale i ogólnymi przepisami ochrony danych osobowych.

Listy płac z wynagrodzeniem przestojowym w instytucjach kultury

Listy płac z wynagrodzeniem przestojowym w instytucjach kultury

Czasowe zamknięcie instytucji kultury lub ograniczenie jej funkcjonowania uprawnia pracowników do wynagrodzenia za przestój. Jest to 100% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną albo 60% wynagrodzenia ustalanego na zasadach obliczania należności za urlop – ale tylko wtedy, gdy taki składnik płacy określony stawką godzinową lub miesięczną nie został wyodrębniony przy określaniu warunków płacowych. Sprawdź, jak rozliczyć pracowników instytucji kultury za marzec 2020 r.

Koronawirus - odpowiedzi PIP

Koronawirus: PIP odpowiada na pytania pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania przepisów prawa pracy w relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Dodatkowe informacje i zalecenia w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem znajdują się także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jakie zaświadczenie wystawić po szkoleniu pracowników na temat koronawirusa

Jakie zaświadczenie wystawić pracownikowi po szkoleniu na temat koronawirusa – wzór dokumentu

Informacje przekazywane pracownikom w sprawie zagrożeń i sposobów postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa mogą stanowić część szkolenia bhp. W takim przypadku należy stosować standardowe wzory druków wynikające z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Czy należy wydać pracownikowi odrębne zaświadczenie?