Badania profilaktyczne w trakcie epidemii

Wideoporada: Badania profilaktyczne w okresie epidemii – 26.03.2020

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jednak w okresie epidemii możliwość realizacji obowiązków związanych z kierowaniem pracowników na badania profilaktyczne jest utrudniona.

Komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe

Sprawdź, komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe i jakie warunki trzeba spełnić

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Sprawdź także nowe obowiązki w zgłaszaniu umów o dzieło do ZUS.

Pakiet tarczy anktykryzysowej przejęty

Pakiet tarczy antykryzysowej już obowiązuje

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw stanowiących tzw. tarczę antykryzysową. Nowe rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii koronawirusa.

Zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec–maj 2020 r.

Jak uzyskać zwolnienie z opłacania składek na ZUS za okres marzec – maj 2020 r.

Płatnik składek, który na 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zostanie zwolniony z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Warunkiem jest, aby był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. I oczywiście musi złożyć stosowny wniosek. Sprawdź, jak skorzystać z tego zwolnienia.

Depositphotos_3869409_s-2019

Tarcza antykryzysowa: uelastycznienie czasu pracy i zmiana warunków zatrudnienia przy spadku obrotów

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu danin publicznych związanych z zatrudnieniem do końca trzeciego kwartału 2019 r., będzie mógł skorzystać z uelastycznienia niektórych przepisów o czasie pracy oraz będzie mógł zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż określone w umowach o pracę. Poznaj warunki i szczegóły rozwiązań, które przewiduje w tym zakresie tarcza antykryzysowa.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

Ile może otrzymać pracodawca na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

W związku z panującą epidemią koronawirusa pracodawcy mogą otrzymać od państwa wsparcie w postaci m.in. dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób oraz środki na składki na ubezpieczenia społeczne. Przysługuje ono w ramach ustawy antykryzysowej. Sprawdź, jakie warunki musi spełnić pracodawca.

Dane osobowe w trakcie epidemii

Przetwarzanie i ochrona danych pracowników w czasie epidemii

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19 wiele osób ma wątpliwości jakie dane pracowników pracodawca może przetwarzać i w jakim celu. W artykule przybliżymy tą tematykę, regulowaną nie tylko specustawą ale i ogólnymi przepisami ochrony danych osobowych.

Listy płac z wynagrodzeniem przestojowym w instytucjach kultury

Listy płac z wynagrodzeniem przestojowym w instytucjach kultury

Czasowe zamknięcie instytucji kultury lub ograniczenie jej funkcjonowania uprawnia pracowników do wynagrodzenia za przestój. Jest to 100% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną albo 60% wynagrodzenia ustalanego na zasadach obliczania należności za urlop – ale tylko wtedy, gdy taki składnik płacy określony stawką godzinową lub miesięczną nie został wyodrębniony przy określaniu warunków płacowych. Sprawdź, jak rozliczyć pracowników instytucji kultury za marzec 2020 r.