Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie postojowe

Jak złożyć wniosek do ZUS o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe jest jednym z instrumentów mających służyć złagodzeniu negatywnych następstw ekonomicznych pandemii koronawirusa. Sprawdź, jak złożyć wniosek.

Koronawirus a urlop bezpłatny i przestój

Wideoporada: Koronawirus a urlop bezpłatny i przestój - 01.04.2020

Przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa przewidują możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Jednak nie każdy rodzaj pracy pozwala na wykonywanie pracy w tym trybie. W takiej sytuacji pracodawcy często zastanawiają się, czy w okresie, w którym ze względu na przymusowy przestój pracownik nie może wykonywać swojej pracy, możliwe jest udzielenie mu np. urlopu bezpłatnego bądź wypoczynkowego.

Jak organizować pracę zdalną

Wideoporada: Jak organizować pracę w domu - 29.03.2020

Przepisy ws. szczególnych rozwiązań związanych ze zwalczaniem koronawirusa przewidują możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zasady organizacji pracy w domu.

Czas pracy w okresie epidemii

Wideoporada: Czas pracy w okresie epidemii koronawirusa – 02.04.2020

Jak pracodawca powinien nadzorować wykonywanie pracy zdalnej? Czy polecenie wykonywania takiej pracy wpływa na sposób ewidencjonowania czasu pracy? I czy w związku problemami w funkcjonowaniu zakładu pracy możliwa jest zmiana przyjętego rozkładu czasu pracy?

Badania profilaktyczne w trakcie epidemii

Wideoporada: Badania profilaktyczne w okresie epidemii – 26.03.2020

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Jednak w okresie epidemii możliwość realizacji obowiązków związanych z kierowaniem pracowników na badania profilaktyczne jest utrudniona.

Komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe

Sprawdź, komu ZUS wypłaci świadczenie postojowe i jakie warunki trzeba spełnić

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Sprawdź także nowe obowiązki w zgłaszaniu umów o dzieło do ZUS.

Pakiet tarczy anktykryzysowej przejęty

Pakiet tarczy antykryzysowej już obowiązuje

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw stanowiących tzw. tarczę antykryzysową. Nowe rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii koronawirusa.