Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza kolejne przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników tego podatku, czyli pracodawców i zleceniobiorców. Sprawdź, którzy płatnicy mogą wpłacać zaliczki podatkowe w nowych terminach i jakie kontrole będzie mógł przeprowadzić urząd skarbowy.

COVID-19 jako chroba zawodowa

Czy COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową?

Dla oceny, czy dany przypadek choroby stanowi chorobę zawodową, trzeba ustalić, czy znajduje się ona w wykazie chorób zawodowych, a następnie określić związek pomiędzy jej powstaniem a narażeniem zawodowym. Spełnienie łącznie tych przesłanek umożliwia stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej – wyjaśniło MRPIPS w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zmiany w przepisach o badaniach lekarskich pracowników, które wpłyną na ich koszty

Będą zmiany w przepisach o badaniach lekarskich pracowników, które wpłyną na ich koszty

Szykują się zmiany w przepisach o badaniach lekarskich pracowników. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia proponowane zmiany wynikają z pilnej potrzeby racjonalizacji przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Dotyczą one wskazówek metodycznych przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Ich celem jest skrócenie czasu przeprowadzania badań, jak i zmniejszenie ich kosztów.

17 sprawdzonych wskazówek, jak zatrzymać najlepszych pracowników w dobie koronawirusa

17 sprawdzonych wskazówek, jak zatrzymać najlepszych pracowników w dobie koronawirusa

W związku z epidemią COVID-19 firmy coraz częściej cierpią na brak płynności finansowej i są zmuszane do (nierzadko grupowych) zwolnień, zaś rynek pracownika oficjalnie się skończył. Wielu zatrudnionych obawia się również w tym momencie podjęcia ryzykownych kroków i szukania nowych miejsc pracy. Niektóre branże stoją jednak przed innymi dylematami.

Wytyczne dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii

Wytyczne dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii

Od 4 maja biblioteki mogą być otwarte. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS przygotowało wytyczne, jak zminimalizować ryzyko zakażenia w bibliotece. Celem wdrażania procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników bibliotek oraz użytkowników.

Plakat: Tarcza antykryzysowa - najważniejsze rozwiązania dla pracodawców

Sprawdź zmiany w odpoczynku dobowym i tygodniowym. Dowiedz się, czy możesz zastosować system równoważny. Sprawdź zmiany w przeprowadzaniu badań okresowych.