Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej składa się na wniosku ZAS-58 – praktyczna instrukcja

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej składa się na wniosku ZAS-58 – praktyczna instrukcja dla ubezpieczonego

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo współpracujesz z osobą prowadzącą działalność i masz konto na PUE ZUS, to oświadczenie w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego możesz wysłać do ZUS elektronicznie. Wykorzystujesz wtedy wniosek ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą, to oświadczenie składasz do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy).

Odpowiedzialność pracodawcy za zakażenia COVID-19. Świadczenia i wynagrodzenia. Odpowiedzi na 3 pytania czytelników

Odpowiedzialność pracodawcy za zakażenia COVID-19. Świadczenia i wynagrodzenia. Odpowiedzi na 3 pytania czytelników

Niemożność wykonywania pracy z powodu decyzji o kwarantannie traktowana jest na równi z chorobą. W okresie kwarantanny pracownikowi przysługują świadczenia pieniężne z tytułu choroby, czyli adekwatnie do okoliczności wynagrodzenie chorobowe. Sprawdź, jak płacić za czas kwarantanny w zależności od tego, czy pracownik w jej trakcie wykonuje pracę czy też nie.

Od 9 listopada 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 9 listopada 2020 r. rodzicom znowu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni: od 9 do 29 listopada 2020 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Sprawdź, kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego i jaki dokument należy wypełnić.

Zasiłek za czas kwarantanny lub izolacji - od 3 listopada

Dokumentowanie kwarantanny lub izolacji do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego – zasady obowiązujące od 3 listopada

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Podejrzenie koronawirusa - instrukcja dla pracodawcy

Postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika - instrukcja dla pracodawcy

W związku z dużą ilością zakażeń i chaosem informacyjnym, pracodawcy często nie są pewni, jakie działania powinni podjąć w przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony. Skorzystaj z instrukcji, aby wiedzieć, jak krok po kroku postępować w takiej sytuacji.

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 października 2020 roku

Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

wynagrodzenei nauczycieli

Trwają prace nad podwyżkami dla nauczycieli

W związku ze wzrostem od 1 września 2020 r. o 6% kwoty bazowej dla nauczycieli wzrośnie również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie zasadnicze. Po podwyżce kwota bazowa wyniesie 3.537,80 zł. W ślad za wzrostem kwoty bazowej w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli również o 6%. 4 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych . został przekazany projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Poznaj nowe zasady dystansu społecznego podczas wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

Poznaj nowe zasady dystansu społecznego podczas wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 25 lipca zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego podczas wydarzeń związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.