Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia, które przedłuża terminy dotyczące płatników podatku dochodowego

Nowe terminy wpłaty zaliczki na PIT

Resort finansów przedłużył terminy dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zaproponowano dalsze przedłużenie terminu na wpłatę podatku PIT w formie zaliczek na podatek m.in. od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy i od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Jak stosować podwyższone kwoty wolne od potrąceń – 14 przykładów z życia

Jak stosować podwyższone kwoty wolne od potrąceń – 14 przykładów z życia

Od 16 maja kwoty wolne od potrąceń uległy zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Zmiany nie dotyczą jednak potrąceń świadczeń alimentacyjnych oraz potrąceń z zasiłków. Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania i sprawdź, jakie problemy praktyczne wynikają z nowych przepisów.

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Jak rozliczać wynagrodzenie zmniejszone wskutek obniżenia wymiaru etatu lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego

Na mocy art. 15g ustawy antykryzysowej pracodawca spełniający określone warunki może wprowadzić tzw. przestój ekonomiczny, w okresie którego wypłaca zatrudnionym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca może też obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r.

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Czy trzeba informować urząd skarbowy o przesunięciu terminu płatności zaliczek podatkowych

Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza kolejne przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników tego podatku, czyli pracodawców i zleceniobiorców. Sprawdź, którzy płatnicy mogą wpłacać zaliczki podatkowe w nowych terminach i jakie kontrole będzie mógł przeprowadzić urząd skarbowy.

COVID-19 jako chroba zawodowa

Czy COVID-19 może być uznany za chorobę zawodową?

Dla oceny, czy dany przypadek choroby stanowi chorobę zawodową, trzeba ustalić, czy znajduje się ona w wykazie chorób zawodowych, a następnie określić związek pomiędzy jej powstaniem a narażeniem zawodowym. Spełnienie łącznie tych przesłanek umożliwia stwierdzenie wystąpienia choroby zawodowej – wyjaśniło MRPIPS w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zmiany w przepisach o badaniach lekarskich pracowników, które wpłyną na ich koszty

Będą zmiany w przepisach o badaniach lekarskich pracowników, które wpłyną na ich koszty

Szykują się zmiany w przepisach o badaniach lekarskich pracowników. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia proponowane zmiany wynikają z pilnej potrzeby racjonalizacji przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Dotyczą one wskazówek metodycznych przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Ich celem jest skrócenie czasu przeprowadzania badań, jak i zmniejszenie ich kosztów.

17 sprawdzonych wskazówek, jak zatrzymać najlepszych pracowników w dobie koronawirusa

17 sprawdzonych wskazówek, jak zatrzymać najlepszych pracowników w dobie koronawirusa

W związku z epidemią COVID-19 firmy coraz częściej cierpią na brak płynności finansowej i są zmuszane do (nierzadko grupowych) zwolnień, zaś rynek pracownika oficjalnie się skończył. Wielu zatrudnionych obawia się również w tym momencie podjęcia ryzykownych kroków i szukania nowych miejsc pracy. Niektóre branże stoją jednak przed innymi dylematami.

Wytyczne dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii

Wytyczne dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii

Od 4 maja biblioteki mogą być otwarte. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS przygotowało wytyczne, jak zminimalizować ryzyko zakażenia w bibliotece. Celem wdrażania procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników bibliotek oraz użytkowników.