1,1 mld zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – ruszają konsultacje publiczne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest największym – z uwagi na skalę oddziaływania finansowego – programem wieloletnim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa, co oznacza wzrost zaangażowania budżetu państwa o 180 mln zł względem edycji programu na lata 2016-2020. Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Zwrot składek ZUS a dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Zwrot składek ZUS a dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Pytanie: Proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy muszę oddać środki dla organizatora, które otrzymałam ze zwrotu składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. Umowa, którą podpisuję z organizatorem, to umowa podmiotowa.

Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej

Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej – sprawdź odpowiedzialność pracodawcy

Pojawiają się już pierwsze roszczenia pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie zdalnym, a więc poza siedzibą pracodawcy. Dotyczą m.in. nieszczęśliwych zdarzeń podczas pracy zdalnej. Obowiązujące tymczasowo przepisy o pracy zdalnej nie regulują kwestii wypadku przy pracy. Należy więc sięgnąć do ogólnych przepisów Kodeksu pracy. Sprawdź, co to oznacza dla pracodawcy.

Urlop w okresie kwarantanny

Urlop w okresie kwarantanny – stanowisko resortu pracy z 31 grudnia 2020 r.

Czy pracownikowi, który w okresie objęcia kwarantanną wykonuje pracę zdalną można – na jego wniosek – udzielić urlopu wypoczynkowego? Sprawdź, jakie stanowisko zajął w tym zakresie resort pracy w odpowiedzi na zapytanie naszej Redakcji.

Tarcza 6.0 a zwolnienie ze składek ZUS

Tarcza 6.0 a zwolnienie ze składek ZUS – jak rozumieć „przychód z przeważającej działalności”

Pytanie: Jesteśmy niewielką samorządową instytucją kultury. Korzystaliśmy już z pomocy, a dotyczyła ona zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (50%). Teraz pojawiła się tarcza 6.0, która oferuje pomoc dotyczącą m.in. zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień oraz listopad 2020 r. Nasz jedyny PKD to PKD(2007): 90.04Z, a więc ten z listy uprawnionych. Co kryje się pod pojęciem „przychód z przeważającej działalności”. Czy są to przychody z "przeważającej działalności" w rozumieniu przepisów podatkowych?

Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną wyłącznie w miejscu zamieszkania pracownika

Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną wyłącznie w miejscu zamieszkania pracownika

Pracodawca, polecając pracownikowi pracę zdalną, niekiedy zastrzega, aby pracował on wyłącznie w miejscu swojego zamieszkania. Takie obostrzenie jest też wpisywane w regulaminie pracy zdalnej. Czy jednak taka praktyka jest dozwolona? Czy pracownik może odmówić pracy w domu? Sprawa jest złożona, ponieważ brakuje jasnych regulacji prawnych w tym zakresie.

Od 28 listopada 2020 r. można udostępniać zbiory. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.

e-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS jest już dostępna w całej Polsce

Od 4 listopada br. z nowej usługi E-wizyta można korzystać we wszystkich oddziałach ZUS. Dzięki niej załatwienie sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Będą świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w kulturze

Będą świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w kulturze

Objęcie świadczeniem  postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów,  w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych– zapowiedział podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński. Sprawdź, na co mogą liczyć instytucje kultury i osoby związane ze światem kultury.

ALB_34_okladka

9 listopada: rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek publicznych i naukowych

Biblioteka Narodowa przedstawia rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.