Plakat: Tarcza antykryzysowa - najważniejsze rozwiązania dla pracodawców

Sprawdź zmiany w odpoczynku dobowym i tygodniowym. Dowiedz się, czy możesz zastosować system równoważny. Sprawdź zmiany w przeprowadzaniu badań okresowych.

3f78e555f2a060be4874c62490b1f2c4122173a8-xlarge

RODO w kształceniu na odległość – skorzystaj z poradników UODO

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowano poradniki zawierające wskazówki, jak dbać o bezpieczeństwo danych osobowych w zdalnym nauczaniu w tym podczas lekcji online.

baf8851bd18267b2148dc451b3e242b45d122f00-xlarge(1)

MEN daje wskazówki, jak zorganizować zdalne nauczanie

Rozporządzenie w sprawie nauczania na odległość, przynosi więcej pytań niż odpowiedzi i nakłada na dyrektorów obowiązek szczegółowego opracowania zasad e-edukacji, na nauczycieli realizację zajęć z domu a na rodziców nadzór nad systematyczną nauką swoich dzieci. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało poradnik ze wskazówkami dotyczącymi kształcenia na odległość.

ce11831cc3b5044428023c9ed617aad501f8d5f8-xlarge(1)

Lekcja online a wizerunek nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel nagrywa lekcje online, na których widoczna jest jego twarz. Na jakiej podstawie można te lekcje publikować np. na Facebooku?

764446a90c1cc3c66c3d0eb2b1146e5bdf5067f3-xlarge(2)

Bezpieczne dane uczniów w pracy zdalnej nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel chce przesyłać uczniom materiały za pośrednictwem komunikatorów internetowych typu Messenger. Jakie wymogi muszą być spełnione przez szkołę?

9b88974da53e4a6622ee24b8758c918c062b090d-xlarge(1)

186 mln na komputery dla uczniów i nauczycieli

Od 1 kwietnia 2020 r. gminy i powiaty mogą składać wnioski o sfinansowanie zakupu sprzętu laptopów, tabletów, dostępu do internetu a także innych akcesoriów na potrzeby zdalnej edukacji. Sprzęt będzie można wypożyczyć zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

148e7f6bf37cf9cd1bf40ad948f2f3d06adb1c7e-large

14 wskazówek, jak chronić dane osobowe w czasie pracy zdalnej

Pracownicy skierowani do zdalnego wykonywania obowiązków służbowych muszą pamiętać, by odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe, które przetwarzają. Prezes UODO radzi, jak pracować poza szkołą, by nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych.

RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

Świadczenie co do zasady wynosi 2.080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1.299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.