Od 28 listopada 2020 r. można udostępniać zbiory. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 listopada do dnia 27 grudnia 2020 roku prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie.

e-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS jest już dostępna w całej Polsce

Od 4 listopada br. z nowej usługi E-wizyta można korzystać we wszystkich oddziałach ZUS. Dzięki niej załatwienie sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Będą świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w kulturze

Będą świadczenia postojowe i zwolnienie ze składek ZUS w kulturze

Objęcie świadczeniem  postojowym i zwolnieniem ze składek ZUS branży kultury, w tym freenlancerów,  w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych– zapowiedział podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński. Sprawdź, na co mogą liczyć instytucje kultury i osoby związane ze światem kultury.

ALB_34_okladka

9 listopada: rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek publicznych i naukowych

Biblioteka Narodowa przedstawia rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej składa się na wniosku ZAS-58 – praktyczna instrukcja

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej składa się na wniosku ZAS-58 – praktyczna instrukcja dla ubezpieczonego

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność albo współpracujesz z osobą prowadzącą działalność i masz konto na PUE ZUS, to oświadczenie w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego możesz wysłać do ZUS elektronicznie. Wykorzystujesz wtedy wniosek ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Jeśli jesteś pracownikiem lub zleceniobiorcą, to oświadczenie składasz do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy).

Odpowiedzialność pracodawcy za zakażenia COVID-19. Świadczenia i wynagrodzenia. Odpowiedzi na 3 pytania czytelników

Odpowiedzialność pracodawcy za zakażenia COVID-19. Świadczenia i wynagrodzenia. Odpowiedzi na 3 pytania czytelników

Niemożność wykonywania pracy z powodu decyzji o kwarantannie traktowana jest na równi z chorobą. W okresie kwarantanny pracownikowi przysługują świadczenia pieniężne z tytułu choroby, czyli adekwatnie do okoliczności wynagrodzenie chorobowe. Sprawdź, jak płacić za czas kwarantanny w zależności od tego, czy pracownik w jej trakcie wykonuje pracę czy też nie.

Od 9 listopada 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od 9 listopada 2020 r. rodzicom znowu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni: od 9 do 29 listopada 2020 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Sprawdź, kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego i jaki dokument należy wypełnić.

Zasiłek za czas kwarantanny lub izolacji - od 3 listopada

Dokumentowanie kwarantanny lub izolacji do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego – zasady obowiązujące od 3 listopada

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Podejrzenie koronawirusa - instrukcja dla pracodawcy

Postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika - instrukcja dla pracodawcy

W związku z dużą ilością zakażeń i chaosem informacyjnym, pracodawcy często nie są pewni, jakie działania powinni podjąć w przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony. Skorzystaj z instrukcji, aby wiedzieć, jak krok po kroku postępować w takiej sytuacji.

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 19 października 2020 roku

Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.