Przeprowadzka. Słuchowisko i karty pracy. Rozwijanie umiejętności identyfikowania potrzeb i kreatywnego myślenia

Bajka o Przezroczystych. Przeprowadzka_compressed-1-02

Karty pracy przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz uczniów klas I-III. Dziecko ma za zadanie odnieść się do swoich wyobrażeń, emocji i refleksji związanych z nagraniem oraz stworzyć własne ilustracje do bajki, której wysłuchało. 

Rozwijane umiejętności:

 • akceptacja zmian,
 • rozumienie i nazywanie emocji związanych ze stratą,
 • formułowanie myśli,
 • kreatywne myślenie.

Do wykorzystania potrzebne będą:

 • kredki, mazaki.

Ważne, by:

 • razem z dzieckiem wysłuchać nagrania,
 • przeczytać z dzieckiem polecenia,
 • zachęcać dziecko do kreatywnego myślenia o  przeżyciach i doświadczeniach postaci z bajki,
 • zadawać pomocnicze pytania, np.:
 • Jak myślisz, co może czuć Roja?
 • Dlaczego brodate się złości?
 • docenić wszystkie myśli i pomysły dziecka, nawet jeśli nie są zbyt trafne, rozbudzając w ten sposób chęć współpracy i ciekawość poznawczą