Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29 września) – wydarzenie biblioteczne

Dzień promujący głośne czytanie może stać się pięknym przeżyciem dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Biblioteka to idealne miejsce do wykreowania niezwykłego literackiego przeżycia.

Uczestnicy: uczniowie klas I–III szkół podstawowych.

Cele ogólne:

 • stymulowanie rozwoju dzieci
 • zachęcanie do czytelnictwa

Cele szczegółowe, uczeń:

 • doświadcza przyjemności płynącej z kontaktu z książką,
 • poznaje świat literatury dla dzieci,
 • poszerza zakres słownictwa,
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność,
 • ma poczucie przynależności do wspólnoty czytelniczej.

Materiały pomocnicze:

Materiał pomocniczy Głośne czytanie – propozycje zabaw.

Materiały do wykonania kolażu.

Czas trwania: 1 godzina

Przebieg zajęć

Przygotowanie

1. Wybór książki – nauczyciel bibliotekarz wybiera pozycje dla dzieci (bajki, wiersze, opowiadania). Warto sięgnąć zarówno po klasykę jak i po nowości wydawnicze.

2. Przygotowania – nauczyciel wraz z uczniami klas starszych i/lub rodzicami przygotowuje salę na przyjęcie dzieci (miejsca do siedzenia, dekoracje, oświetlenie, scenę). Można zorganizować dwa lub trzy kąciki czytelnicze, aby czytać dzieciom różne książki w małych grupach.

3. Podział ról – do głośnego czytania wystarczy jedna osoba, ale ciekawiej będzie, jeśli w przedsięwzięciu uweźmie udział grupa aktorów (starsi uczniowie, inni pracownicy biblioteki, rodzice). Wtedy można czytać z podziałem na role, dołączyć ruch itp. (Materiał pomocniczy Głośne czytanie – propozycje zabaw).

Realizacja

1. Powitanie dzieci – wyznaczona osoba stoi w drzwiach i wita każde dziecko (można wykonać kolorowe bilety z obrazkami nawiązującymi do treści książki lub z numerami miejsc i te same obrazki/numery umieścić na krzesłach/poduchach do siedzenia).

2. Pogadanka – nauczyciel wprowadza gości w atmosferę wydarzenia. Mówi o tym, że czytanie jest źródłem wielu niezwykłych przeżyć (wymienia zalety czytania na głos, koniecznie językiem zrozumiałym dla dzieci). Podaje tytuł książki i przedstawia aktorów.

3. Czytanie – zmienia się oświetlenie, zapada cisza i aktorzy rozpoczynają swój występ.

Podsumowanie

1. Podziękowania – aktorzy dziękują dzieciom za udział w wydarzeniu.

2. Propozycje czytelnicze – uczestnicy oglądają rozłożone na stolikach pozycje literatury dla dzieci.

3. Pożegnanie – wyznaczona osoba staje w drzwiach i żegna dzieci. Można rozdać im dyplomy, zdjęcia bohaterów książki lub inne pamiątki związane z wydarzeniem.

Materiał pomocniczy Głośne czytanie – propozycje zabaw

Tytuł

Opis

Czytanie z podziałem na role

 

Aktorzy wcielają się w postacie z bajki, opowiadania lub wiersza – czytają i grają jednocześnie. Jedna osoba jest narratorem. Można wzbogacić przedstawienie muzyką i grą świateł, oraz dodać rekwizyty. Warto wpleść w występ krótkie pauzy, aby dać dzieciom czas na przetrawienie treści. W wariancie interaktywnym pauzy wykorzystujemy na angażowanie dzieci w przedstawienie (mogą zgadywać, co się dalej wydarzy, mówić, co sądzą o postaciach, wybierać rekwizyty itp.).

Fragmenty książki

Ten wariant wybieramy przy dłuższych książkach. Nauczyciel wprowadza uczestników w świat utworu (mówi, o czym jest, przedstawia postacie), a następnie odczytuje wybrany fragment (maksymalnie 10 minut). Później pyta dzieci:

 • Jak myślicie, co będzie dalej?
 • Co zrobi (X)?
 • Jak zakończy się (bajka)?

Komentuje odpowiedzi dzieci tak, by naprowadzić je na dalszy ciąg utworu i czyta jeszcze jeden fragment (lub zakończenie).

Pantomima

Nauczyciel lub rodzic czyta książkę, a starsi uczniowie odgrywają jej treść bez użycia słów. Można także zaprosić do tej zabawy dzieci.

Teatrzyk cieni

Treść utworu jest ilustrowana teatrzykiem cieni.

Portret postaci

Nauczyciel odczytuje utwór. Dzieci siedzą lub leżą z zamkniętymi oczami i w wyobraźni śledzą losy bohaterów. Następnie wspólnie tworzą portret wybranej postaci. Można zapytać je:

 • Jak myślicie, jak wygląda (X)?
 • Jaki jest (duży/mały, młody/stary, ładny/brzydki, gruby/szczupły, wesoły/smutny itp.)?
 • Gdzie jest?
 • Co robi?

Jeśli uczestnikom podobało się więcej postaci, można podzielić ich na kilka grup roboczych. Każdy portret tworzony jest techniką kolażu, a w zabawie uczestniczą wszystkie dzieci. Gotowe prace można wyeksponować w bibliotece.

Autor: Anna Kiełczewska
wychowawca, nauczyciel, trener rozwoju osobistego