Uwaga kontrola – sprawdź, kto może kontrolować bibliotekę szkolną

Bibliotekę szkolną może kontrolować aż 9 organów. Sprawdź, jak się do tego przygotować, czego się spodziewać i jakie pytania w trakcie kontroli może zadawać przedstawiciel resortu edukacji.

RODO a instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt – praktyczne porady

Wejście w życie przepisów RODO wiązało się z koniecznością zmiany podejścia do ochrony danych osobowych. Dyrektorzy bibliotek i innych instytucji kultury zostali zobligowani do dokonania przeglądu obowiązujących procedur wewnętrznych.

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora przynoszą bibliotekom same korzyści

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora to przykład dobrej praktyki we współpracy władz miasta, organizacji pozarządowych i instytucji kultury – głównie bibliotek oraz domów kultury. Projekt skutecznie przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

Nagroda jubileuszowa dla dyrektora biblioteki publicznej z okazji 45-lecia pracy

Pytanie: W bibliotece pracuję od 1995 roku, najpierw jako kierownik (biblioteka była połączona z ośrodkiem kultury), a po odzyskaniu samodzielności instytucji jako dyrektor biblioteki. Od 2000 roku biblioteka jest samodzielną instytucją kultury. Dnia 8 maja 2000 r. zarządzeniem Dyrektora GBP został wprowadzony w bibliotece Regulamin Wynagradzania (konsultowany z ówczesnym prawnikiem urzędu gminy), w którym przewidziane są nagrody jubileuszowe po przepracowaniu 45 i 50 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Kadrowa urzędu miejskiego twierdzi, że nagroda mi się nie należy. Natomiast w Internecie znalazłam inne opinie na ten temat.

Ludzka twarz matematyki w bibliotece

Matematyka jest dziedziną, która pobudza naszą wyobraźnię. Jej nieoczywiste obszary wzbudzają ciekawość, kierują do nieznanego, prowadzą do odkrycia. Często zapominamy o tym i nawet nie podejmujemy aktywności matematycznych w bibliotece. Tymczasem matematyka z bogactwem swoich zagadnień jest dziedziną o nieograniczonym potencjale, który warto wykorzystać także w bibliotece.

Jak właściwie dokonywać selekcji, zarządzając zbiorami w bibliotece

Zmieniające się w ostatnich latach oczekiwania, potrzeby czytelników oraz model funkcjonowania bibliotek wymusza nowe spojrzenie na zbiory bibliotek. Jakość tych zbiorów przekłada się bezpośrednio na atrakcyjność bibliotek. Nieaktualny i nieciekawy księgozbiór utrudni bibliotece pozyskać czytelników, zwłaszcza gdy tak wiele mówi się o podnoszeniu jakości usług bibliotecznych.